احمد واعظی

 

این اثر در قالب سه فصل تنظیم شده است؛

 در فصل نخست به نقش و جایگاه امر سیاسی در پیدایش تشیع و فرقه فرقه شدن شیعیان پرداخته می‌شود و رفتار سیاسی ائمه معصومین علیهم السلام و راهبردهای کلان سیاسی حاکم بر تعامل سیاسی ایشان در شرایط مختلف اجتماعی عصر حضور و محتوای راهبرد چگونگی تعامل با حکومت‌های جائر و نامشروع که آنان برای شیعیان ترسیم کردند از نظر گذرانده می‌شود.

 

فصل دوم به بررسی تفکر سیاسی شیعه امامیه از آغاز عصر غیبت تا دوران جدید و مواجهه جامعه شیعه با مدنیت معاصر غربی و تحولات اجتماعی_ سیاسی برآمده از چالش‌های دوران جدید اختصاص یافته است.

 

فصل پایانی کتاب نیز به تفکر سیاسی معاصر شیعه اختصاص یافته و ضمن برشمردن پاره‌ای از رهاوردهای فقهی و نگرش های نو در عرصه فکر سیاسی شیعه به توضیح مولفه‌های اصلی جدیدترین تقریر نظریه سیاسی شیعه پرداخته شده که مبنای تشکیل نخستین حکومت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه قرار گرفته است.