مولف: احمد واعظی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول، زمستان 93

شمارگان: 2000